مسیر شما: میلاد هارونی | مدیر
 

آهنگ وعده صادق

خواننده: میلاد هارونی

شاعر: قاسم صرافان

موسیقی: امید رهبران

 

 

آهنگ وعده صادق

خواننده: میلاد هارونی

شاعر: قاسم صرافان

موسیقی: امید رهبران

 

نماهنگ نمک نونم حسین

خواننده میلاد هارونی

آهنگساز و تنظیم : امید رهبران

محتوای مجموعه