مسیر شما: میلاد هارونی | مدیر

خواننده و آهنگساز:میلادهارونیتنظیم کننده:امید رهبران

خواننده :میلاد هارونی آهنگساز وتنظیم کننده:امید رهبران شعر:مهدی جهاندار   متن شعر: دیدی از دیدن رویت نکشیدیم خجالتدیدی از قصۀ این درد نکردیم حکایتچشم بستیم مبادا که کمک خواسته باشیچشم بستیم بر این رنج، بر این بار امانتدیدی از دیدن رویت نگرفتیم و نخواندیمدرس مردانگی و غیرت و ایثار و شهامتجنگ ای جنگ کجایی که رفیقان همه رفتندما که ماندیم نشستیم به تقسیم غنیمتبسکه خود را فقط از آینه کردیم تماشایادمان رفت که بودیم و چه بودیم به سیرتکس نپرسید دلاور! تو که بودی تو چه کردی؟چه شد آن صورت ماهت، چه شد آن چشم سیاهتماه در برکۀ موّاج که دیده است بگوید؟ماه در برکۀ موّاج قشنگ است جماعت!چه قشنگ است تلاطم، چه قشنگ است تکلمچه قشنگ است تبسّم، چه قشنگ است شهادت

قطعه جدید پناه اثری جدید از میلاد هارونی به مناسبت ولادت امام رضا (ع)

 

محتوای مجموعه