مسیر شما: میلاد هارونی | مدیر

نماهنگ منم باید برم (وصیت نامه)

با صدای میلاد هارونی و سید رضا نریمانی

نماهنگ منم باید برم (وصیت نامه)

با صدای سید رضا نریمانی و میلاد هارونی

 

آهنگ منم باید برم (وصیت نامه) با صدای سید رضا نریمانی و میلاد هارونی

شعر: داوود رحیمی

تنظیم کننده: پویان اعتصامی

تهیه شده در سازمان سراج

محتوای مجموعه