گزارش نظر

سلام در اجرای زیبای شما در شهرکرد حضور داشتم ولی متاسفانه ویدیو از این اجرا را نتونستم جایی پیدا کنم ممنون میشم اگر کار ظبط شدش در شهر ما را همراه دارید برایم بفرستید،ممنون و امیدوار این حضور شما در استان و شهر ما ادامه داشته باشه.